Teamtraining: Kleur bekennen

zegel teamtrainingIn de teamtraining nemen we jouw team onder de loep. Er wordt gekeken naar de samenstelling en onderlinge verhoudingen binnen je team. Er wordt gesproken, gebrainstormd en gespeeld. Ook komen enkele improvisatie-oefeningen aan bod: Want juist luchtigheid schept ruimte voor openheid. Na deze workshop heb je een inventarisatie van je team. Weet je waar de kracht zit en waar nog kansen liggen. Tevens heeft iedereen een persoonlijk actiepunt geformuleerd.

Kleur bekennen
DISC_model-275We maken gebruik van theoretische kleurmodellen (gebaseerd op Disc / InSights). Hiermee maak je op een heldere manier communicatiestijlen duidelijk. Doordat je weet wat iemand drijft heb je meer begrip voor de manier waarop iemand communiceert. Op een integere manier gaan we hiermee actief aan de slag.

trainingEveryone you will ever meet, knows something you don’t.” – Bill Nye

In een voorgesprek kijken we samen met de opdrachtgever naar de wensen en doelstellingen. Naar aanleiding daarvan maken we een programma dat aansluit op de klantvraag.